Seznam esencí a jejich základní popis

 

 

Co to jsou BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE?

Dr. Bach objevil 38 květů, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů Rescue Remedy – Krizová esence,  která je určena pro náročné a obtížné situace.

Z 38 esencí se 37 zakládá na jednotlivých divoce rostoucích květech nebo květech stromů a jedna (Rock Water - Voda z léčivých pramenů) je připravena z přírodního vodního pramene.

 

Základní popis BACHOVÝCH ESENCÍ

Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy
Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervozní
Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním
Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství
Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stáles stejnou chybu
Chicory - Čekanka - obecná máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled
Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybostem a skepsi
Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou
Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...
Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii
Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny
Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé
Rock Rose - Devaterník penízkovitý - naustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory
Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhod ností a vnitřní nevrovnaností
Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok
Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí
Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám
Wild Oat -Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu"