DOUČOVÁNÍ - doučíme vaše dítě učivo základní školy

 

(český, anglický, německý jazyk, matematika, fyzika, přírodověda, vlastivěda ....)

  • Má vaše dítě problémy ve škole?
  • Nedokáže pochopit konkrétní učivo nebo má problém s některým předmětem?
  • Kvůli nemoci dlouho zameškalo nebo neporozumělo výkladu?
  • Potřebuje s osobním přístupem a srozumitelně vysvětlit učivo?
  • Čeká ho ve škole prověrka, písemná práce, písemné nebo ústní zkoušení?
  • Připravuje se na přijímací, opravné nebo závěrečné zkoušky?

 

Při doučování budou použity nové moderní metody výuky a také jemné techniky z metody One Brain, která pomáhá žákům dodat novou sílu a nadšení pro další projekty ve škole
 

 

Lektor: Mgr. Libuše Hotová

Praxe ve školství 35 let, 10 let pracuje metodou One brain

Jak sama říká "Raduji se z úspěchů těch svých žáků, kteří chtěli spolupracovat a byli ochotni se na odstranění obtíží aktivně podílet. One Brain se nepoužívá jako pilulka, kterou bychom spolkli. Je to radostné poznávání sebe sama a svých možností".

 

 

CENÍK DOUČOVÁNÍ:

počet dětí         cena celkem         cena za jedno dítě

       1                   150,- Kč                     150,- Kč                                     

       2                   200,- Kč                     100,- Kč                     

       3                   270,- Kč                       90,- Kč                                          

       4                   320,- Kč                       80,- Kč                                      

                            

 

TERMÍNY:

kontaktujte nás, budeme se snažit vyjít vstříc vašim časovým možnostem

e-mail : radostnik@centrum.cz   nebo tel:  777 09 83 83  - Zdeňka Šulcová

Kontaktujte nás