Bachovy květové esence

    

   Bachovy květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu.

    Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům.

    Bachovy květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Esence nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

    Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.

    Bachovy květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE - články

Konzultace - terapie

26.06.2014 17:54
Pokud máte zájem pro řešení svého problému využít BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE a potřebujete poradit a probrat jejich správný výběr, je pro vás vhodná konzultace. Trvá cca 1 hod, společně  se věnujeme tomu, abychom vybrali ty nejlepší vhodné  BACHOVY ESENCE pro vás.     Společně...

Otázky a odpovědi BACHOVY ESENCE

25.06.2014 11:06
Filosofie Dr. Bacha Byla jednoduchá a zároveň hluboká, založená na vrozené lidské dokonalosti a duchovní přirozenosti. Podle jeho přesvědčení je nemoc „jen výsledkem konfliktů mezi naším duchovním a smrtelným já. Zdraví a štěstí vyplývá ze souladu našeho vnitřního bytí a práce,...

Bachovy esence pro zvířata

25.06.2014 11:03
Zvířata mají také svoje pocity, nálady a emoce, stejně jako lidi a proto jim mohou BACHOVY ESENCE pomáhat velmi dobře a účinně jako ostatním členům rodiny. Mají svoje prožitky, na které reagují třeba změnou chování - strach (z veterináře, z bouřky, z cestování .... ), smutek (opuštění domova,...