Artefiletika - Arteterapie

 

Můžeme ji chápat jako léčbu uměním (nejen výtvarným ….). Pro práci je možné využívat různé výtvarné techniky, není zde kladený důraz na výsledek, jako v různých hodinách nebo kroužcích výtvarné či jiné výchovy, je zde důležitý samotný proces tvoření.

Není důležité, jaký bude výsledek, zda obrázek či jiný výtvor bude krásný. Je velmi důležité uvědomit si, to co se v člověku děje, jaké emoce a pocity vás při tvorbě napadají.

 

    V průběhu tvoření si dovolíme uvolnit naše myšlenky, uvědomíme si také svoje touhy a přání. Pokusíme se pochopit a překonat překážky, které nám brání k jejich splnění, najdeme podstatu svých problémů.

    Výsledná práce nám dává zpětnou vazbu a pravdivé odpovědi na otázky, které nás tíží. Pomůže nám najít v sobě sílu a chuť pro jejich  řešení, někdy jen tím, že se mohou odkrývat další souvislosti spojené s tématem, které byly schované někde v nás.

    Arteterapii můžeme použít jako prostředek komunikace a sebevyjádření, dovoluje nám projevit svojí přirozenou tvořivost, uvolňuje napětí, odbourává stres z každodenního života. Dovoluje nám se na chvilku zastavit, pohlédnout na svůj život skrze štětec nebo pastelku. Uvědomit si svojí „opravdovou tvář“ a dovolí nám nahlédnout pod pokličku našeho vnitřního JÁ.

    Je možné pracovat individuálně nebo ve skupině.

-     ARTE HRÁTKY pro DĚTI

-     ARTE HRÁTKY pro ŽENY

    Mám pro vás a vaše děti připravené kurzy a semináře artefiletiky a arteterapie. Pro vaše děti jsou ještě připravené speciální KURZY pro děti - projekt SNADNÉ UČENÍ.

    Na všech našich kurzech vám velmi jemným způsobem pomůžeme zbavit se stresu, najít sebejistotu a sebevědomí. Vše, co je potřebné ke zdravému a šťasnému životu. Vše, co si musíte najít vždycky jen vy sami.

    Veškeré info o kurzech a dalších pořádaných akcích naleznete v odkazu KALENDÁŘ AKCÍ 

 

Co můžete od kurzu nebo semináře očekávat

 

 • Dokážete se, přiblížit ke svému JÁ
 • Pojmenujete svoje touhy a přání
 • Uvědomíte si, jak jste pro sebe „důležití“
 • Vyjádříte i to, co neumíte říci slovy
 • Probudíte v sobě svojí tvořivost a kreativitu
 • To, co se zdá jako neřešitelný problém, získá svůj tvar a bude možné podívat se i z jiného úhlu
 • Pokud budete k sobě upřímní, může vám být někdy i smutno
 • Můžete se prostě přijít tzv. „vykreslit“
 • Můžete přijít vyzkoušet něco nového
 • Při skupinových setkáních je velmi zajímavá a přínosná zpětná vazba skupiny

    

Co neočekávejte

 

 • Žádné diagnostiky a výklady z obrázků – odpovědi na svoje otázky máme v sobě každý sám
 • Rady co a jak máte dělat – víme vždy nejlépe sami, co máme dělat, jen musíme najít odvahu si to přiznat

ARTETERAPIE - články

ARTETERAPIE a JÁ

29.07.2014 18:18
    Před několika lety jsem dostala možnost a příležitost seznámit se s artefiletikou a arteterapií. Protože se vždy snažím, vyzkoušet vše na vlastní kůži, abych věděla, jak metoda, technika či terapie fungují, pracovala jsem nejdříve sama na sobě, což činím vlastně neustále....

Arteterapie - ČAA a wikipedie

29.07.2014 18:23
Arteterapie je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. "Arte" je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého "therapeia", což znamená léčba, léčení. Česká...
Záznamy: 1 - 2 ze 2