ARTE HRÁTKY pro děti  aneb "VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ"

 

"Výtvarné čarování" – na co se můžete těšit:

    Výtvarné čarování  s využitím artefiletiky a arteterapie

=> práce na sobě ("léčba") výtvarným uměním lépe řečeno výtvarným projevem. Tím se rozumí především malování a kreslení, práce s koláží,  s keramickou hlínou a dalšimi jinými materiály. Další důležitou rovinou tvoření různými výtvarnými prostředky je komunikace. Každý namalovaný obrázek či jakýkoliv výtvor v sobě nese často důležité sdělení, jak pro vlastního tvůrce daného díla, tak pro ostatní členy skupiny.

   

    U dětí je hlavním výrazovým prostředkem kresba a hra, nikoliv řeč. Starší dítě, které už ovládá dobře svou mateřskou řeč, přesto není úplně schopno vyjádřit slovy svoje emoce a pocity, ale naproti tomu je dokáže vyjádřit malováním či kresbou obrázku a barvami.

    Děti se dokážou u kresby uvolnit a použít ji jako výrazový prostředek pro sdělení vědomého či nevědomého konfliktu. Pokud se jim podaří svůj problém přenést na papír do obrázku nebo do zpracovávaného díla, zmírní se tak jeho prožívání, situace či konflikt tak dostavá novou realitu.

    Obecně lze říci, že jakýkoliv výtvarný projev uvolňuje a zmírňuje nervové napětí. Výtvarný projev je pro člověka, především pak pro dítě a dospívající přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, je to způsob sebepoznávání. Zároveň posiluje a podporuje sebevědomí.

    Artefiletika a aerteterapie s tímto přirozeným projevem člověka umí zacházet tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha projevit se.

    Důležitou vlastností artefiletiky a arteterapie je, že není zaměřená pouze na výsledek, důležité je u artet celé tvoření a samotný prožitek při vznikání obrázku. To znamená, že člověk se může o sobě něco nového dozvědět nebo něco nového zažít už od chvíle, kdy vezme do ruky pastelky, štětec či keramickou hlínu. Je velmi důležité si uvědomit, že se u artefiletiky či arteterapie neklada důraz na to,  zda je dítě výtvarně šikovné či nadané, ale zda má chuť zkoušet nové věci.

Mám pro vás a vaše děti připravené kurzy a semináře artefiletiky a arteterapie. Pro vaše děti jsou ještě připravené speciální KURZY pro děti - projekt SNADNÉ UČENÍ.

Na všech našich kurzech vám velmi jemným způsobem pomůžeme zbavit se stresu, najít sebejistotu a sebevědomí. Vše, co je potřebné ke zdravému a šťasnému životu. Vše, co si musíte najít vždycky jen vy sami.

 

Veškeré info o kurzech, seminářích a dalších pořádaných akcích naleznete v odkazu KALENDÁŘ AKCÍ