ARTE HRÁTKY pro ŽENY aneb "Jak poznat sám sebe"

 

Připravuji pro vás několik kurzů (několikahodinové, celodení)

a ucelených seminářů (několik navazujích setkání), kde pracujeme touto úžasnou technikou.

Zde je jen malá a obecná informace o tom, co vás čeká.

Veškeré info o kurzech a dalších pořádaných akcích najdete v odkazu KALENDÁŘ AKCÍ

 

 Na co se můžete těšit:

  • cílem není terapie, ale dokázat pochopit, to co se v nás děje, umět pojmenovat emoci, která je s danou tématikou a situací spojená
  • díky kreativnímu vyjádření, relaxaci a hravým setkáním nejen sama se sebou, ale také s dalšími lidmi se naučíme porozumět sami sobě a svému okolí
  • sebepoznání a sebe-pochopení nám dává nový prostor a šanci pro osobní růst a rozvoj
  • na vědomé setkání se svým nevědomím pomocí obrazů
  • zjistíte, že se svými problémy nejste sami
  • získáte čas sama pro sebe

    Pokud jste otevřeni k tomu, nahlédnout na obrazy vaší duše, dát jim tvar, barvu a pohyb, pak je tento kurz určený právě pro vás. V osmi praktických a zážitkových setkáních budeme více naslouchat svému JÁ, svému tělu a hledat souvislosti, potkávat se...

    Přijďte si zažít podporu skupiny a zažít zkušenost, že svět je barevný víc, než si myslíte. Nemusíte mít výtvarné nadání, stačí otevřenost a chuť zkusit něco nového. V každém z nás je kousek hravého dítěte, v každém se skrývá duše umělce. Přijďte je v sobě objevit. Čeká vás setkání se svým vlastním JÁ, sebe-zkušenost, sebe-poznání, možnost něco změnit, objevit a pochopit.

 

Mám pro vás a vaše děti připravené kurzy a semináře artefiletiky a arteterapie. Pro vaše děti jsou ještě připravené speciální KURZY pro děti - projekt SNADNÉ UČENÍ.

Na všech našich kurzech vám velmi jemným způsobem pomůžeme zbavit se stresu, najít sebejistotu a sebevědomí. Vše, co je potřebné ke zdravému a šťasnému životu. Vše, co si musíte najít vždycky jen vy sami.

 

Veškeré info o kurzech, seminářích a dalších pořádaných akcích naleznete v odkazu KALENDÁŘ AKCÍ