Jak metoda ONE BRAIN funguje ( známá jako "KINEZIOLOGIE" )

 

    Metodou kineziologie je možné pracovat bez jakéhokoli omezení, nezáleží zde na věku klienta ani na zdravotním problému. Kineziologie je možno použít u těhotných žen i malých dětí.

    Cílem metody ONE BRAIN – JEDNOTNÝ MOZEK (kineziologie) je zajistit ideální funkci mozku, tj. tehdy, když dokonale spolupracuje pravá i levá mozková hemisféra. Většina dnešních lidí využívá pouze jednu z nich. Metoda kineziologie pracuje na obnovení spolupráce obou mozkových hemisfér.

 

Pravá hemisféra – mateřská - ženská složka v nás, je nositelkou našeho JÁ, není omezována časem, nezná strach, nesoudí, je nositelkou našich tvořivých schopností, pracuje se symboly, barvami a obrazy

Levá hemisféra – otcovská – mužská složka v nás, neustále vytvářející analýzu, soudí, používá logiku

 

    V každém našem věku nás provázejí stresové situace, a to již od početí, prenatálního vývoje, porodu, dětství až do dospělosti. Většinou se jedná o silný emocionální – negativní zážitek. Každá tato situaci se nám zapíše do mozku, tak může způsobit zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla. Buněčná paměť těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Výsledkem toho, mohou být různé duševní i fyzické problémy např. alergie, bolesti hlavy, zad, obezita, různé typy závislostí, strachů, fobií apod. Velmi často se s klienty při kineziologii řeší dyslexie.

    To, že jsme něco zapomněli, neznamená, že to v podvědomí neexistuje. Tyto prožitky nám mohou ovlivňovat naše životy, většinou takovým způsobem, který se nám nelíbí.

 

Jak se s metodou  kineziologie pracuje?

    V průběhu (kineziologie) sezení s klientem jsou pomocí svalového testu vyhledány bloky uložené v podvědomí. (Kineziolog) terapeut jemně zatlačí dlaní na mírně předpažené ruce klienta.

    Mozku, který v podstatě funguje jako náš biologický počítač, je možné zadat jakoukoli otázku a odpověď ANO - NE dostaneme v podobě změny svalového napětí, negativní emoce sval oslabí, pozitivní zpevní. Přes znovuprožití negativní emoce, pochopení příčiny a souvislosti je možné důsledky stresu trvale odstranit.

    Použití metody ONE BRAIN  (kineziologie) je prakticky neomezené. Každý z nás je původcem svých problémů a zároveň zdrojem jejich řešení. Využijte možnost zpracovat svoje negativními programy, které jsou uloženy ve vaší paměti. Metoda kineziologie Vám skrze pochopení a uvolnění zablokované energie z minulosti, pomůže odstranit bariéry a dá vám možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

 

    Metoda kineziologie nediagnostikuje ani neléčí. Kineziologie odstraňuje příčinu stresu, tím, že odstraníme blokády a uvolníme energetický tok v těle, dokážeme probudit samo-léčící sílu organismu. Přes odžité pochopení a následné korekce dokážeme naše tělo povzbudit k sebe-uzdravení.

 

VŽDY JE VELMI DŮLEŽITÉ ROZHODNOUT SE SÁM A SÁM CHTÍT POZITIVNÍ ZMĚNU !!!

NIKDO VÁM NIKDY NEPOMŮŽE, POKUD VY SAMI NEBUDETE CHTÍT !!!

 

 

- můj učitel

- zakladatelé metody