Otázky a odpovědi BACHOVY ESENCE

25.06.2014 11:06

Filosofie Dr. Bacha

Byla jednoduchá a zároveň hluboká, založená na vrozené lidské dokonalosti a duchovní přirozenosti. Podle jeho přesvědčení je nemoc „jen výsledkem konfliktů mezi naším duchovním a smrtelným já. Zdraví a štěstí vyplývá ze souladu našeho vnitřního bytí a práce, pro kterou se individuálně hodíme.“

Cituji Dr. Edwarda Bacha

„Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.“

„Nemoc je reakcí na poruchy. Jsou to dočasná selhání a neštěstí a objevují se, když dovolíme jiným lidem zasahovat do smyslu našeho života a tím v nás vytvářet beznaděj, strach nebo lhostejnost.“

 

Co to jsou BACHOVY ESENCE?

Dr. Bach objevil 38 květů - BACHOVÝCH ESENCÍ, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů Rescue Remedy – Krizová esence,  která je určena pro náročné a obtížné situace.

Z 38 Bachových esencí se 37 esencí zakládá na jednotlivých divoce rostoucích květech nebo květech stromů a jedna (Rock Water - Voda z léčivých pramenů) je připravena z přírodního vodního pramene.

Jak působí květy - Bachovy květové esence?

Tyto květy, tak jako jiné formy přírodní medicíny, ošetřují individualitu člověka a NE nemoc, nebo její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. Proto může nastat situace, že dva lidé, se stejným onemocněním či problémem, budou mít vybrané úplně rozdílné esence. Jeden z nich se může s nemocí smířit a rozhodne se bojovat, zatímco druhý bude netrpělivý a bude boj předem vzdávat. Proto na základě této situace budou pro každého z nich, vhodné jiné Bachovy květové esence.

S Bachovými esencemi nedochází k potlačování negativních emocí, ale k přeměně na pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka pro sebe-uzdravení a může se naplno koncentrovat na boj s momentální nemocí nebo situací.

Nemusíme být fyzicky nemocní, abychom mohli užívat Bachovy esence. Mnozí z nás prožívají těžké životní období nebo nevysvětlitelné stavy únavy, které v nás mohou rozvinout negativní emocionální postoje. Právě v těchto obdobích přináší Bachovy esence neocenitelný přínos, kdy nastolí vnitřní rovnováhu dříve, než se zcela objeví fyzické symptomy.

Výběr Bachových květových esencí?

Vždy, když se s květy -  Bachovými esencemi setkáme poprvé, může vzniknout dojem, že je pro nás vhodných mnohem více esencí. Tehdy je vhodné konzultovat tuto skutečnost s nejlépe se třetí neutrální osobou, která se dokáže od Vašeho problému a nahlížení na něj tzv. odosobnit. Pokud se jedná o terapeuta, dokáže Vám také svým přístupem a radou nastavit vhodný výběr daných esencí a správný způsob a délku jejich užívání.

Je také možné použít karty se symboly Bachových esencí, kdy si klient si vybírá svojí intuicí nebo lze testovat přes svalový test, který se používá při metodě One Brain - kineziologie. Toto je také vhodné při výběru Bachových esencí pro jinou osobu nebo u malých dětí, také u zvířat.

Kolik si můžu vybrat Bachových esencí?

Podle potřeby je možné použít 6 - 7 Bachových esencí, které lze vzájemně kombinovat.

Ze zkušenosti vím, že není vhodné vybrat příliš mnoho Bachových esencí do jedné lahvičky, ale je velmi důležité pojmenovat svůj problém a najít co nejjednodušší řešení a správné esence. Po využití lahvičky se nad problémem znovu zastavit, zamyslet, probrat ho v dané situaci a připravit lahvičkou jinou.

Pozn.: Já mám zkušenost, že je vhodné vybírat 4 - 5 Bachovy esence do jedné lahvičky a po cca 3 - 4 týdnech se k problému vrátit a vybrat si případně jiné Bachovy esence.

Jak dlouho mohu Bachovy esence používat?

Jaká doba je vhodná k tomu, než Bachovy esence prokážou svůj účinek, závisí vždy na každé osobní situaci a okolnostech.

Užívací lahvička Bachových esencí obvykle vystačí na 3 - 4 týdny. Po tomto období je vhodné si znovu výběr Bachovcý esencí - květů promyslet.

Bachovy esence se užívají formou kapek  -  4x denně 4 kapky pod jazyk nebo do sklenice vody.

Jestliže po dvou týdnech užívání necítíte žádné zlepšení, měli byste výběr Bachocvých esencí - květů ještě jednou promyslet, může existovat emoční aspekt, který je třeba ještě řešit. Pokud se objeví jen nepatrná změna, je třeba v užívání pokračovat a změnit kombinaci Bachových esencí.

Po třítýdenním užívání Bachových květových kombinací se často stává, že se objeví další aspekty vaší osobnosti, které budou potřebovat novou jinou kombinaci Bachových esencí. Proto doporučuji vždy po využívání lahvičky Bachových esencí přistoupit k problému s novým pohledem a hledat nové řešení, protože každý krok, který v životě uděláme, nás posouvá zase o kousek dál.

Mají Bachovy esence nějaké vedlejší účinky nebo reakce?

Bachovy esence nemají žádné vedlejší účinky. Velmi dobře se snášejí s jinými způsoby léčby.

Na překážku může být jen negativní myšlenka.

Jako při jiných formách přírodní medicíny se může stát, že potlačené symptomy se dostanou na povrch. Ty se potom mohou projevit vyrážkou, přes kterou se tělo čistí od toxinů nebo uvědoměním si a přijetím až doposud potlačovaných emocí. Tento jev je důležitou součástí procesu léčení a je jen dočasný.

Mohou používat Bachovy esence i děti?

Pro děti jsou Bachovy květové esence ideální, protože jsou šetrné a bezpečné, přesto velmi dobře pomáhají při tíživých zážitcích, s nimiž se bohužel setkáváme již jako děti.

Děti na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle a pozitivně, protože mají spíše než dospělí sklon otevřeně vyjadřovat, co cítí.

Velmi často se stává, že se děti samou připomenou, že je čas si vzít kapičku - Bachovu esenci.

Je možné využít Bachovy esence i při léčbě zvířat?

Zvířata cítí stejně jako lidé, a mohou tedy trpět různými emočními potížemi. Nechápou však, co se s nimi děje, a nedokážou nám jednoduše dát najevo, jak se cítí, pouze svým chováním, které v tu chvíli pokládáme za nevhodné. Tradiční přístup k léčbě zvířat, a to platí i pro Bachovy esence, je kombinací pozorování a vciťování.

Velmi často se stává, že zvířata na sebe "přetahují" naše bolesti a problémy, zvláště emocionální. Proto může být velmi zajímavé i pro páníčka, jaké Bachovy esence našemu zvířecímu miláčkovi vyjdou.

Zvířata jsou dobrými pacienty a na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle, protože mají méně zábran a jsou ochotnější než lidé.Tento přístup v jejich organismu může rychle obnovit rovnováhu, takže jsou spokojenější.

odkaz na článek Bachovy esence pro zvířata