Taneční meditace  "Staň se ženou, tanči a medituj"

 

Připravila jsme pro vás pravidelná setkání - v příjemném a klidném prostředí na chvíli zapomenete na svoje trápení, nevyřešené problémy, nestihnuté úkoly, zapomenuté nákupy.  Budete mít možnost se ponořit dosvého a pokud budete k sobě upřímní, podaří se vám uchopit a pochopit "svojí vnitřní ženu"

Setkání  probíhá jedno pondělí v měsíci: AKCE CENTRA

 

Lektor: Zdeňka Šulcová

S sebou: volný oděv - nejlépe dlouhou sukni, šátek na oči a dobrou náladu

Cena: 190,- Kč

Prosím přihlašujte se včas, abychom věděly kolik nás přijde. Po 17 hodině zamkneme, tak aby nás nikdo nerušil.

Kdo nebude očekáván se na nás už nedozvoní. Děkuji

 

 

OSHO řekl:

    "Jste-li orientováni na tělo , existují cesty, jak dosáhnout Boha prostřednictvím těla, protože i ono patří Bohu. Cítíte-li, že jste orientováni na srdce, pak je vaší cestou modlitba. Cítíte-li, že jste orientováni intelektuálně, je vaší cestou meditace.
    Mé meditace jsou však odlišné. Snažil jsem se vytvořit metody, které by mohly používat všechny tři typy. Je v nich mnoho těla, mnoho srdce a mnoho intelektu. Všechny tři spolu souvisí a všechny tři působí na různé lidi různým způsobem. Tělo, srdce, mysl - všechny mé meditace mají stejný směr. Začínají tělem, procházejí mysl a překračují ji."

 

 

Další text je citace -  překladu z angličtiny:

  • CO JSOU TO AKTIVNÍ MEDITACE?

Jedinečným příspěvkem pro vnitřní nauku meditace je pochopení obtížnosti prostého sezení pro moderního člověka. Sedíme, když píšeme dopis, sedíme, když se díváme na televizi, sedíme a mluvíme, sedíme a jíme, sedíme a přemýšlíme, ale nikdy pouze nesedíme.

Máme také tendence zkoušet staré klíče do nových zámků a Oshův náhled na toto odemykání našich umlklých možností v moderní společnosti těchto dnů si vyžádal více, než opakování technik, které byly doporučeny, vyřčeny Guatamanem Buddhou v  Biharu v Indii před pětadvaceti sty lety.

Život byl jednoduchý a lidé nevinní, prosté sezení bylo vhodné. Pro dnešek Osho vyzdvihuje, zdůrazňuje katarzi, jako první potřebné, co může pomoci stvořit dost prostoru v našem přeplněném životě a přesycených smyslech, stvořit bydliště pro trochu ticha. A Osho varuje, že zkoušet prostě sedět, když na to nejsem připraven, může více uškodit, než pomoci.

  • JE MOŽNÉ MEDITOVAT BEZ JAKÉKOLI TECHNIKY?

Otázka, na kterou se ptáš, je jistě jedna z nejpodstatnějších, protože meditace jako taková nepotřebuje techniku vůbec. Technika je však nutná k překonání překážek na cestě k meditaci.

Tomu můžete rozumět velmi jasně. Meditace sama o sobě nepotřebuje žádnou techniku, je snadno pochopitelná, znamená bdělost, uvědomění. Ani bdělost a ani uvědomění nejsou žádnou technikou. Avšak na cestě k bdělosti je tolik překážek. Po staletí byly lidem kladeny spousty těchto překážek. A ty musíš překonat, odstranit. Meditace sama je nedokáže odstranit, k odstranění je třeba určité techniky.

Ptáš se, "Je možné meditovat bez jakékoliv techniky?" Není jen možné, je to dokonce jediná možnost. Co se týče meditace, nepotřebuješ absolutně žádnou techniku. Ale co uděláš se svou myslí? Tvoje mysl vytvoří tisíc a jednu překážku. Tyto techniky jsou potřebné k vymanění se tvé mysli z tohoto stavu, k vytvoření prostoru, ve kterém se mysl stane tichou, mlčící, kde se prakticky vytratí. Potom se meditace rozezní tím vlastním správným akordem. Není to otázka techniky. Nemusíš dělat vůbec nic. Meditace je něco naprosto přirozeného, něco, co je ukryto uvnitř tebe a co se snaží najít cestu nahoru, co se snaží uvidět jasně modrou oblohu, slunce, čistý vzduch.

Meditace je tvoje přirozenost, je to tvůj velký potenciál. Je to jiné pojmenování pro bdělost.

Meditace znamená být jednoduše vědomý bez žádné námahy, být bdělý bez jakékoli námahy, k tomu nepotřebuješ žádnou techniku. Ale tvoje mysl je tak plná myšlenek, tak plná snů, tak plná minulosti, tak plná budoucnosti a to není žádné Teď. A Být vědomí znamená být Teď. Techniky jsou potřeba k přeseknutí tvých kořenů s minulostí, k přeseknutí tvých snů o budoucnosti a zachování tebe sama pouze v tomto momentě. Jen v tomto momentu existence. Potom už není třeba žádné techniky.

Život je složitá věc. Někdy máme dobré zprávy, někdy zlé. Ta dobrá zpráva zní, že nepotřebuješ žádnou techniku, ale ta špatná říká, že bez techniky toho stavu nikdy nedosáhneš.