Mami, tati pojď si hrát

 

MAMI, TATI - pojď si hrát

  společné tvoření rodičů a dětí

(skupinová artefiletika)

 

 

 

Pro vás a vaše děti jsou připravena setkání – vždy 1x měsíčně. Sejdeme se k ARTE hrátkám, kdy budeme tvořit na zadané téma společně s našimi dětmi. Setkání je možná brát jako jednorázové kurzy. Tématicky na sebe nebudou navazovat.

Budeme si vyprávět příběhy, vstoupíme do světa pohádek a budeme si společně si hrát. Vždy budeme tvořit a pracovat na téma, které nám ukáže spoustu odpovědí, ukrytých někde v nás.

Společné tvoření upevňuje vztah mezi námi rodiči a dětmi, otevře nám prostor i k tématům o kterých se nám někdy špatně hovoří. Neumíme najít ta správná slova nebo sami nevíme, jak danou situaci řešit. Odpovědi na naše otázky máme uvnitř sebe, pojďme je společně nalézt.

 

Cena  350,- Kč (jedno dítě a rodič), na místě 390,- Kč

každé další dítě + 50,- Kč, pokud se účastní oba rodiče + 100,- Kč

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál   

Více informací  o artefiletice a arteterapii naleznete na tomto odkazu - ARTETERAPIE