Mateřídouška

Co ta mateřídouška šeptá včelce do ouška?

Co jí šeptá, kde kdo hádá. Včeličko, já tě mám ráda.

 

Kroužek pro maminky s dětmi od 1 do 3 (4) let.

Kroužek probíhá v malém "rodinném" počtu - max. 6 dětí. Vítány jsou i děti s opožděným vývojem.

 

Kdy kroužek probíhá?
Vždy ve středu od 9:30 do 10:30, začínáme 23. 9. 2015.

 

Co na našem kroužku můžete zažít?

Vše s ohledem ke konkrétním potřebám a zájmům vašich dětí. Respektující přístup.

Na začátku se trochu protáhneme s říkankami a můžeme si zacvičit pár cviků z jógy pro děti s písničkami.

Menší kruhový taneček a malou hru v kruhu s písničkou, dále písničku se zvířátky a písničku s hudebními nástroji. 

Chůzi po taktilních kotoučích (viz. foto) - péče o nožičky. 

Jednoduchou hru nebo úkol rozvíjející hrubou nebo jemnou motoriku, orientaci v prostoru, myšlení, slovní zásobu.

Na závěr masáž rukou a ručiček.

A mnoho dalšího...

 

Lektor: Petra Bezděková - přihlášky a další informace

kontak:  723 735 347 (lépe SMS) nebo e-mail petra.chuticova@seznam.cz

 

Kurzovné:

V ceně kroužku mateřídouškový čaj a závěrečná masáž rukou a ručiček mateřídouškovým olejíčkem,

aby vám mateřídouška voněla na cestu domů.

Cena s předplatným 70 Kč/hodina. 

Jednorázově (po domluvě z důvodu kapacity)  80 Kč/hodina.

Tři (minimálně 24 hodin předem omluvené) lekce možno převést do dalšího pololetí při platbě dalšího předplatného.